Resmi veya özel kurum ve kuruluşların arşivlenme süresini tamamlamış yazılı belge veya evrakları, gizlilik hususu göz önünde bulundurularak üçüncü şahısların erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde imha edilmektedir. İmha işlemi tamamlandıktan sonra tarafınıza imha tutanağı düzenlenmektedir.