Sanayi kuruluşlarında, üretim prosesi sonucu oluşan tehlikesiz atıklar, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘ndan aldığımız tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgemiz ile firmamız bünyesince kabul edilir.

Kabul edilen tehlikesiz atıklar atık cinslerine veya atık kodlarına göre sınıflandırılır. Sınıflandırılan tehlikesiz atıklar uygun şekilde geri kazanım firmalarına gönderilir.